Máy Hủy Giấy

Máy hủy giấy GBC AUTO +60X

6.020.000đ6.690.000đ

Máy hủy giấy GBC CS30-36 (4mm)

54.690.000đ60.770.000đ

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

2.800.000đ3.130.000đ

Máy ép Plastic khổ nhỏ và lớn

Máy đóng sách tự động

Tư vấn miễn phí 0906 710 002