Bảng họp điện tử

(9 sản phẩm)
Sắp xếp theo

Bảng họp điện tử Plus N-20W

Vui lòng gọi

Bảng họp điện tử Plus N-20W: - Kích thước bảng (chưa có chân): W1980 x D146 x H1014 mm - Kích thước bảng (có chân): W1980 x D744 x H1947 mm - Kích thước chân bảng: W1260 x D670 x H1470 mm - Vùng viết & copy: W1780 x H900 mm

Bảng họp điện tử Plus N-20S

Vui lòng gọi

Bảng họp điện tử Plus N-20S: - Kích thước bảng (chưa có chân): W1480 x D146 x H1014 mm - Kích thước bảng (có chân): W1480 x D744 x H1947 mm - Kích thước chân bảng: W1260 x D670 x H1470 mm - Vùng viết & copy: W1280 x H900 mm

Bảng họp điện tử Plus M-18W

Vui lòng gọi

Bảng họp điện tử Plus M-18W: - Kích thước bảng (chưa có chân): W1980 x D146 x H1014 mm - Kích thước bảng (có chân): W1980 x D744 x H1947 mm - Kích thước chân bảng: W1260 x D670 x H1470 mm - Vùng viết & copy: W1780 x H900 mm

Bảng họp điện tử Plus M-18S

Vui lòng gọi

Bảng họp điện tử Plus M-18S: - Kích thước bảng (chưa có chân): W1480 x D146 x H1014 mm - Kích thước bảng (có chân): W1480 x D744 x H1947 mm - Kích thước chân bảng: W1260 x D670 x H1470 mm - Vùng viết & copy: W1280 x H900 mm

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB- 8325

Vui lòng gọi

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB- 8325: - Kích thước 1.388mm x 1.550 mm x 264 mm. - Mặt bảng: 900 mm x 1.400mm. - Mặt copy: 850 mm x 1.330 mm. - Copy liên tục từ 1đến 9 tờ. - Bộ nhớ 64 MB.

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB- 5335

Vui lòng gọi

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB- 5335: - Lưu và tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết trên bảng vào máy vi tính - Kết nối lưu file vào máy tính qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP) - Điều khiển song song các lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ máy vi tính - Kích cỡ bảng: H1,334 x W1,372 x D212mm (không tính chân)

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB-5835

Vui lòng gọi

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB-5835: - Lưu và tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết trên bảng vào máy vi tính - Kết nối lưu file vào máy tính qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP) - Bộ nhớ: 64 MB - Điều khiển song song các lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ máy vi tính

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB-5865

Vui lòng gọi

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB-5865: - Lưu và tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết trên bảng vào máy vi tính - Kết nối lưu file vào máy tính qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP) - Điều khiển song song các lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ máy vi tính - Kích cỡ bảng: H1,372 x W1,828 x D212mm (không tính chân)

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB-5365

Vui lòng gọi

Bảng họp Electric Copyboard Panasonic UB-5365: - Lưu và tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết trên bảng vào máy vi tính - Kết nối lưu file vào máy tính qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP) - Điều khiển song song các lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ máy vi tính - Kích cỡ bảng: H1,372 x W1,465 x D212mm (không tính chân)

Sản phẩm đã xem

Tư vấn miễn phí 0906 710 002