Máy đếm tiền Glory GFB-830

Chi tiết:
Mã sản phẩm Glory-GFB830
Đơn giá Gọi
Trạng thái Đặt hàng
Nhà sản xuất Glory, Nhật
Bảo hành 12 tháng
Thanh toán Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Kinh doanh lẻ:

Công Ty TNHH BNP258/7 Trần Hưng Đạo, Q1, HCM
16/9 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
sales@bnp.vn

(08)3920 5920 - (04)62753231

Mô tả sản phẩm


MÁY ĐẾM TIỀN ĐỂ BÀN CAO CẤP CÓ PHÁT HIỆN USD GIẢ - JAPAN

DESKTOP BANKNOTE COUNTING BANKNOTE - JAPAN

-  LED Display : màn hình Led hiển thị số đếm

- Mode: Counts, Adds, and Batches

Kiểu đếm: đếm thông thường, đếm liên tục, đếm theo mẻ

4-Speed count selection (Auto or manual start): 500, 1.000, 1.500 & 1.800 notes/ per minute

Tính năng điều chỉnh tốc độ đếm: 500 tờ/ phút, 1,000 tờ/ phút, 1.500 tờ/ phút, 1.800 tờ/ phút (4 mức tốc độ)

Counterfeit detection (Programmable density levels): Ultra violet detection sensor (UV) - Magnetic ink detection sensor (MG) (Auto-set density levels)

Chức năng phát hiện tiền giả: bằng tia cực tím – Tử tính

- LED Display : 4 digits of counting mode (large) & 3 digits of batch mode (small)

Maøn hình Led hieån thò 4 soá ñeám thoâng thöôøng (9999) vaø 3 soá ôû cheá ñoä ñeám meû (999)

Feed method: Roller friction type

Cách đếm: đếm thông thường

Hopper capacity: Up to 300 notes

Khay đếm tiền: đặt được 300 tờ

Stacher capacity: Up to 200 notes

Khay chứa tiền: đặt được 200 tờ

-      Countable note size: (50x85mm – 110x185mm)

Kích cỡ tờ tiền: (50x85mm – 110x185mm)

-      Thickness (ñoä daøy cuûa tieàn): 0.06 x 0.12 mm

Dimensions: 275(W) x 230(D) x 235(H) (mm)

Kích cỡ máy: 275(W) x 230(D) x 235(H) (mm)

Weight: 5.5 Kg

Trọng lượng: 5.5 Kg

-      Optinal counter display: allows customers viewing counter totals

Màn hình LCD ngoài : tùy chọn


Gửi yêu cầu cho BNP